Starý tanec tady a teď – letní seminář

Popis

Historické plesy. Dobové tancovačky. S živou muzikou. Živými tanečníky. A oživenými tanci z dávných časů. K tomu míříme, račte se připojit! Dvě víkendové seminářo-tancovačky a mezi nimi intenzivní pětidenní seminář. Každé zvlášť, všechno dohromady, jak je libo…

Semniář, který se snaží uchopit tanec tak, jak vždycky fungoval především: jako společenskou zábavu, jako způsob setkávání a sdílení. Středověká polka, renesanční rock’n’roll, barokní salsa… Vše pochopitelně pečlivě rekonstruováno dle dobových zápisů.

Teoretickému zázemí problematiky starého tance tady a teď se věnuje i stejnojmenná jarní konference.

Termín

Od ročníku 2011 pravidelně v polovině srpna.

Místo konání

Seminář je zatím notoricky putovní…

Pořadatel

Rond, o.s. Především David Biedermann, Mikuláš Bryan, Eva Dryjová a spřízněné duše.

Kontakt

stránky akce: http://blog.rond.cz/seminar
e-mail: starytanec@gmail.com