Eliška Trojanová

Eliška Trojanová

Eliška Trojanová

Oblasti zájmu

  • Renesanční tanec.
  • Pohybová výchova dětí.

Kurzy a semináře

  • Pravidelná výuka na ZUŠ, soubor Annello.
  • Letní kurz v Třeboni.
  • Čekáme na podrobnější informace.

Kontakt

la.fiamma@seznam.cz
+420 222 516 656
+420 608 565 693

Další informace

MgA. Eliska Trojanová vyučuje v tanečním odd. ZUŠ Prahy 1, kdevychovává k pohybovému a tanečnímu projevu děti již od nejútlejšího věku. Vyučuje lidový a scenický tanec, ale její hlavní doménou je tanec historický, který také vyučovala v pražské Týnské škole v rámci pomaturitního studie staré hudby. V roce 1994 založila dívčí soubor „Anello“, v roce 1995 se svým tanečníkem Františkem Dolejším soubor La Fiamma.

Při prezentaci historických tanců vychází jednak z dochovaných choreografií tanečních mistrů (C. Negri, F. Caroso,T. Arbeau), ale současně vytvářejí s Františkem Dolejším choreografie nové, založené na nějakém příběhu („Renesanční hodokvas“, „Kratochvilné variace na shakespearovské téma“, „Láska a smrt“ ap.) Od roku 1997-2ooo Eliška Trojanová spolupracovala s doc. Evou Kroschlovou na pořadech „Den v duchu Boccaccia“, „Hudba a tance na dvoře Rudolfa II.“, „Dvorské tance“ (choreogr. E. Kroschlová). Spolupracuje se soubory staré hudby – především s „Alla breve „, „Musica Fresca“ a „Ritornello“. Se soubory „Anello“ a „La Fiamma“ účinkovala v mnoha televizních a rozhlasových pořadech ( „Historické noviny“, „Hudba na dvoře Habsburků“, „Medailon -Musica Fresca“) .

Se soubory vystupuje na festivalech a slavnostech (Český Krumlov, Slavonice, Jičín, Žatec, Křivoklát, Jindřichův Hradec, Sasko-český festival), v Třeboni vede od roku l999 Letní školu historického tance. Každoročně se soubory prezentují s novými pořady v letohrádku Hvězda a v Lobkovickém paláci. Nejvíce času a prostoru zaujímá v práci Elišky Trojanové hudebně-pohybová výchova dětí (již od tří let výše) , ve které vychází z přirozeného pohybu a z představy půvabné lehkosti a grácie. Scénicky nastudovala představení Víly na hudbu Richarda Pertla a Prince Bajaju od Václava Trojana (uvedené na zámku v Jemništi a v Jičíně). Se svými žáky vystupovala i ve waldorfské škole ve Wangenu v Německu a u krajanů v Rumunsku.